ĐẬP CHỨA NƯỚC DƯƠNG ĐÔNG

Thông tin Dự án “Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp hồ chứa nước Dương Đông (giai đoạn 2), tại xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 

Hồ chứa nước Dương Đông (Phú Quốc) được đầu tư xây dựng vào năm 2002, có dung tích 3 triệu m3 nước, lưu lượng cấp nước 10.000 m3/ngày đêm; nâng cấp giai đoạn 1 đã hoàn thành năm 2013, lưu lượng cấp nước 16.500 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, xét đến nhu cầu hiện tại và cho những năm tiếp theo, đòi hỏi phải điều chỉnh năng lực cấp nước của hồ nhằm đáp ứng yêu cầu dùng nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phú Quốc và vùng phụ cận. Công ty Hưng Thành Lộc là đơn vị được tổng công ty Trường Sơn giao phó hạng mục thi công hạ tầng: san lấp mặt bằng, đào rãnh, vận chuyển và đắp đất cho công trình trong giai đoạn nâng cấp hồ chứa nước lần 2.

Nâng cấp hồ chứa nước Dương Đông nhằm nâng cao năng lực cấp nước tối đa phục vụ sinh hoạt, du lịch, công nghiệp và sản xuất nông nghiệp khu vực thị trấn Dương Đông và các vùng phụ cận đến năm 2030; duy trì, đảm bảo nguồn nước đủ cho sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội trong lưu vực sông Dương Đông đến năm 2030, gia tăng tối đa các lợi ích kinh tế - xã hội từ việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên lưu vực; giảm nhẹ mức lũ ở hạ lưu; nâng cao năng lực cấp nước nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, đồng thời không làm gián đoạn yêu cầu cấp nước khi thi công. Nhiệm vụ của dự án bảo đảm cung cấp nước cho nhà máy là 30.000 m3/ngày đêm. 

Khả năng nâng cấp hồ Dương Đông, lưu vực hồ đảm bảo cho nguồn nước đến với tần suất đảm bảo 95% khoảng 20 triệu m3 và khả năng cấp nước lớn nhất của hồ là 48.800 m3/ngày đêm. Như vậy công suất nâng cấp có thể lựa chọn trong khoảng 16.500 m3/ngày đêm (hiện nay) đến 48.000 m3/ngày đêm.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 225 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do UBND huyện Phú Quốc quản lý, UBND tỉnh Kiên Giang là cấp quyết định đầu tư./.

 

 

DỰ ÁN tương tự